دلگیر مباش دلت که گیر باشد
دلگیر مباش دلت که گیر باشد رها نمی‌شوی خداوند بندگان خود را با آنچه به آن "دل" بسته‌اند می‌آزماید! او خدایی است که می‌گوید: "با هر سختی آسانی است پس‌ اگر در سختی هستی بدان که دست پرمهر خدا بر شانه‌هایت قرار دارد" "برای غم‌هایت مرهمی‌ سراغ دارم" دستانش پر از معجزه مهربانیش بی‌اندازه بخشِشَش پایانی ندارد نزدیک است حتی از تو به خودت آشناست... او آفریدگار من و توست .