خدافظ واسه ۱۰روز😐 داریم
خدافظ واسه ۱۰روز? داریم میریم که بجنگیم باتمام قوا ? تولدمو تو سنگرم??? واسمون دعا کنید تو این جنگ پیروز از زمین بیرون بیاییم و پرچم ایرانو بتونیم ببریم بالا وافتخار کنیم به کشورمون???