پیشکسوت والیبال کشورمان گفت: والیبال ما بزرگ است و برای هدایت آن باید دنبال سرمربی بگردیم که ویژگی های خاصی داشته باشد/ تسلط بر مسائل فنی و نیز مدیریت بالا و توان روانشناسی مربی باید برای ما بسیار مهم باشد/ با توجه به ویژگی هایی که اشاره کردم نظر من روی آناستازی و آنتیگا است.

ابراهیم وطن پرست / انتخاب سرمربی تیم ملی والیبالبه گزارش والیبال ایران، ابراهیم وطن پرست کارشناس و پیشکسوت والیبال کشورمان با بررسی ویژگی های لازم برای سرمربی گری تیم ملی ایران در مورد بحث روز والیبال کشورمان گفت: اگر از بین گزینه هایی که فدراسیون مطرح کرده بخواهیم نظر دهیم آناستازی سرشناس تر است و کارنامه موفق تری نسبت به مربیان برزیلی و بلغاری دارد.

 

وی افزود: حال اگر با آناستازی به توافق نرسیم و یا بخواهیم به گزینه ی دیگر فکر کنیم حداقل چیزی که باید لحاظ کنیم این است که او هم رده ولاسکو و آناستازی باشد. والیبال ما بزرگ است و برای هدایت آن باید دنبال سرمربی بگردیم که ویژگی های خاصی داشته باشد. تسلط بر مسائل فنی و نیز مدیریت بالا و روانشناسی مربی باید برای ما بسیار مهم باشد. این ها ویژگی های مربی مورد نظر ماست.

 

وطن پرست در مورد گزینه های پیشنهادی اش خاطر نشان کرد: با توجه به ویژگی هایی که اشاره کردم نظر من روی آناستازی و آنتیگا است. آقای رزنده با اینکه گویا حاضر به همکاری با ما نشد هم میتوانست گزینه خوبی باشد. در ضمن آقای تیلیه سرمربی سابق تیم ملی فرانسه هم گزینه خوبی بود. امیدوارم سرانجام مربی خوبی برای تیم ملی انتخاب شود و شاهد موقیت تیم ملی کشورمان باشیم.