فیلیپه فونتلز با پیوستن به باشگاه سِسی در کنار ویلیام آریونایی قرار گرفت که چند روز زودتر از او با این تیم به توافق رسیده بود.

فیلیپه فونتلز

فیلیپه فونتلز با پیوستن به باشگاه سِسی در کنار ویلیام آریونایی قرار گرفت که چند روز زودتر از او با این تیم به توافق رسیده بود. بعد از انتقال ویلیام آریونا و تمدید قرارداد لوکاس ساتکمپ به باشگاه سِسی، فیلیپه فونتلز هم به سِسی آمد و قرارداد داگلاس سوزا و لیندرو هم تمدید شد.

 

طبق اعلام باشگاه، فیلیپه فونتلز که فصل گذشته با هالک بانک ترکیه به مقام قهرمانی لیگ این کشور دست یافته به این تیم پیوست و داگلاس سوزا و لیندرو هم با این تیم قرارداد خود را تمدید کرده اند.

منبع: فدراسیون والیبال