لیلا شمسهطی دعوت نامه ای از طرف فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشور از سرکار خانم لیلا شمسه مربی خوب و شایسته بروجرد به عنوان مربی تیم والیبال نشسته جوانان کشور جهت حضور در اردوی تدارکاتی انتخابی تیم ملی بانوان جوانان جانباز و معلول دعوت به عمل آورده شد.


این اردو از تاریخ 91/11/13 لغایت 91/11/20 در تهران برگزار میگردد.

منبع:وب سایت خبر بروجرد