ˈمحمود خسروی وفاˈروز دوشنبه درگفت وگوبا ایرنا، افزود:این رقابت هادرسطح استاندارد مسابقات قهرمانی آسیا و بدون حضور مردان در سالن های مخصوص، برگزار خواهد شد.

والیبال نشسته بانوان
وی درباره زمان ومحل برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی زنان آسیا، تصریح کرد: این رقابت ها در سال 2014 برگزار خواهد شد و شهر میزبان هنوز مشخص نشده است .

به گفته وی باتوجه به تعدادتیم های شرکت کننده وتوانایی استان های داوطلب، میزبان این مسابقات مشخص می شود.

رییس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان با یادآوری اینکه برگزاری این رقابت ها در نشست کمیته پارالمپیک آسیا وهمزمان با بازی های آسیایی 2010 در گوانگجو تصویب شده بود، افزود: کمیته پارالمپیک آسیا ازاین طرح استقبال زیادی کرده و روز دوشنبه در مکاتبه ای با ما موافقت خود را با برگزاری این رقابت ها در سال 2014 اعلام کرد.


وی تاکید کرد: معمولا کمیته های آسیایی و بین المللی ورزشی با برگزاری مسابقات زنان بدون حضور مردان موافقت نمی کنند و این رقابت ها نخستین رویداد رسمی ورزش در قاره آسیا است که با استانداردهای لازم و بدون حضور مردان برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران دربازی های آسیای گوانگجو به مقام سوم رسید و تیم چین عنوان نخست را کسب کرد.