مدیر تیم های ملی والیبال نشسته با اشاره به کسب سهمیه جهانی توسط تیم بانوان، گفت: دستیابی به این سهمیه از نتیجه و عنوان سومی در مسابقات قهرمانی آسیا مهمتر است.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایرانهادی رضایی پس از پایان کار تیم ملی والیبال نشسته بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که با عنوان سومی و سهمیه مسابقات جهانی هلند و بازی های پاراآسیایی اندونزی همراه بود، گفت: تیم بانوان با ۵۰ درصد تغییر در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه حضور یافت و کسب سهمیه مسابقات جهانی، که برای اولین بار نیز اتفاق افتاد، از نتیجه مهم تر بود.

 

وی تصریح کرد:  خوشبختانه نمایندگان کشورمان در این بخش مجوز حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ هلند و پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را به صورت توامان بدست آوردند.

 

مدیر تیم های ملی والیبال نشسته خاطر نشان کرد: برای مسابقات جهانی کار در بخش بانوان تازه آغاز شده و باید با تکمیل کادر فنی و نیز تزریق چند بازیکن جوان دیگر به تیم، دور جدید تمرینات را شروع کنیم و از حیثیت والیبال نشسته ایران در مسابقات جهانی دفاع کنیم.

 

رضایی در پایان گفت: با توجه به پتانسیل موجود و ایجاد تغییرات، آینده خوبی در انتظار تیم بانوان است و باید منتظر درخشش آنها در رویدادهای پیش رو بود.