رئیس فدراسیون والیبال در حکمی «فریدون الهامی» را به عنوان سرپرست سازمان ساحلی منصوب کرد.

فریدون الهامیبه گزارش والیبال ایران؛ دکتر احمد ضیایی در حکمی فریدون الهامی را به عنوان سرپرست سازمان ساحلی فدراسیون والیبال منصوب کرد که متن آن به قرار زیر است:

برادر گرامی جناب آقای فریدون الهامی باسلام احتراما، نظر به تخصص و علاقمندی جنابعالی و به موجب این حکم از تاریخ 9 بهمن ماه 96 به عنوان سرپرست سازمان ساحلی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله کوشا و موفق باشید. احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال  

 

گفتنی است مسئولیت سازمان ساحلی فدراسیون والیبال پیش از این بر عهده کسری غفوری بود که به دلیل مشغله کاری استعفا کرد. 

منبع: فدراسیون والیبال