مدیرعامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه به عنوان نایب رئیس هیئت والیبال استان آذربایجان غربی منصوب شد.

http://up.volleyballiran.com/uploads/1389384203981.jpg

به گزارش خبرنگار والیبال ایران، در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شد، رسول اصغرزاده حکم نایب رئیسی هیئت والیبال استان آذربایجان غربی را از نقی کریمی  رئیس هیئت والیبال استان دریافت کرد.

 


در اين مراسم كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد رسول اصغرزاده مدير عامل سابق باشگاه فرهنگي ورزشی شهرداری اروميه طي حكمي از طرف مهندس نقي كريمي به عنوان قائم مقام هيئت واليبال استان منصوب شد.
اين مراسم با حضور نقی کریمی ، رسول اصغرزاده ، عزیز پرتوی ، صمد اشرفی ، سعید معروف ، محمود محب و بهمن رضایی برگزار شد.

 

متن حکم به شرح زیر می باشد:

برادر گرامی جناب رسول اصغرزاده
احتراما نظر به تجربيات ارزنده جنابعالي در حوزه ورزش ، خصوصا ورزش مردمي واليبال ،سوابق مديريتي و قابليتهاي ذاتيتان ، به موجب اين حكم جنابعالي به سمت قائم مقام هئيت واليبال استان آذربايجان غربي منصوب مي شويد. اميد است با اتكا به خداوند متعال و با بهره گيري از تواناييهاي صاحب نظران و كارشناسان امر ،در انجام امور محوله موفق و پيروز باشيد.


نقي كريمي
رئيس هئيت والييال استان آذربايجان غربي

 


گزارش تصویری

هیئت والیبال ارومیههیئت والیبال ارومیه

هیئت والیبال ارومیههیئت والیبال ارومیه