پزشک تیم ملی والیبال گفت: مصدومیت معنوی نژاد از ناحیه کمر است و برای اینکه مصدومیتش تشدید نشود ترجیح دادیم مقابل قزاقستان بازی نکند.

معنوی نژادسیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال در مورد آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان تیم ملی گفت: «جواد معنوی‌نژاد در آخرین تمرین تیم ملی از ناحیه کمر دچار اسپاسم شد و تا قبل از اولین بازی ایران مقابل کره جنوبی 60 درصد درد او را کاهش دادیم و به همین دلیل در بازی اول به میدان نرفت، در بازی مقابل چین از نظر جسمانی شرایط خوبی داشت و مشکلی از بابت حضور در بازی نداشت اما ترجیح دادیم که ریسک نکنیم و او به میدان نفرستیم»

 

پزشک تیم ملی والیبال همچنین به مصدومیت سامان فائزی در بازی دیروز مقابل قزاقستان اشاره کرد و گفت:« در بازی با قزاقستان سامان از ناحیه عضله دو قلوی پا دچار مصدومیت شد و ما برای اینکه مصدومیتش تشدید نشود او را از زمین بیرون آوردیم.»

منبع: آنا